ХостингХостинга се предлага хостинг компании и е на различна цена.
Тя зависи от големината на Магазина или Сайта Ви и
от пространството което заема на
сървъра / супер мощен компютър /.
Варира в границите от 60,- лв. до над 200,- лв. за год.

При нас цената на хостинга е:
    - 100,- лв. на година за Уеб Сайт
    - 150,- лв. на година за Онлайн Магазина.
Това е без ограничение на пространството,
което заема Уеб Сайта Ви или
Онлайн Магазина Ви

 

Ако желаете да заплатите хостинг за по-кратък период, свържете се с нас за да Ви дадем цена.