Създаване / Редактиране на статии/страници

Когато влезете в адмнистративната част на сайта си, ще видите контролния панел, който би трябвало да изглежда приблизително така:

ws1

Хоризонталното меню, което виждате, е достъпно от всички страници в административната част и съдържа всичко необходимо за работата със сайта, а иконките са препратки към най-често използваните елементи от това меню. Нека разгледаме поотделно компонентите на менюто.

Можете да редактирате вече създадени статии като изберете Статии-Статии и щракнете върху името на статията от списъка със статии.

Нови статии се създават чрез избор на бутона "Добавяне" . Редактирането на статии и създаването на нови ползват една и съща форма, затова ще ги разгледаме заедно.

Обща информация

Обикновено първо се попълва общата информация за статията:

  • заглавие - съответства на HTML елемента title
  • име в адрес - това е частта от URL адреса на страницата, която ще се показва след името на сайта. Ако оставите полето празно, за име ще се използва самото заглавие, като интервалите ще бъдат заменени с тирета. Имайте предвид, че кирилицата не е сред позволените знаци и ако заглавието е на кирилица, то ще бъде заменено автоматично с латински букви
  • В ляво трябва да изберем към коя категория ще принадлежи статията. Това е от значение, ако имате повече от една категория.

Статус - определя дали статията ще бъде публикувана (видима на сайта) или не.

 

Създаване на самата статия

Въвеждане на текст

За създаването или редактираноте на самата статия използваме редактора който е включен в сайта.

Добавяне на изображение

В дъното на формата - долу,  има бутон "Снимка". Той дава възможност за добавяне към статията на избраното изображение. Този файл трябва да е разположен в папка images/sampledata или в някоя подчинена на нея папка. Ако искате да добавите снимка към сайта изберете бутона “Снимка”. В появилият се прозорец – най-отдолу има - Качване на файл.  избираме бутон “разглеждане”. Намираме снимката, която искаме да качим в сайта (от компютъра) избираме я и след това избираме бутон “качване”. По този начин можем да качим колкото снимки искаме.

Когато свършим с качването на снимките затваряме прозореца и по този начин се връщаме в редактора на статията.

За да добавим снимката в самата статия избираме от иконите на редактора иконата “insert/edit image” (на последния ред от иконите на редактора). В отвориялият се нов прозорец в долната част в средата избираме снимката, която искаме да качим в статията. В дясно виждаме изображението на снимката. В горната част на прозореца можем да променим големината на снимката в Dimensions. Можем да изберем как да се подравнява текста спрямо снимката и тн.

Когато сме готови натискаме бутона Insert и снимката е добавена в статията. Когато приключим с редакцията на статията избираме бутон “Запис” или “Запис и затваряне” в горната част на прозореца.