Добавяне и редактиране на страници в информационния блок

ДОБАВЯНЕ И РЕДАКТИРАНЕ НА СТРАНИЦИ В ИНФОРМАЦИОННИЯ БЛОК

  1. Влизаме в админ панела и избираме –Предпочитания  или Настройки     след това CMS/СУС
  2. Ако ще редактираме някоя от съществуващите страници - избираме иконата редакция срещу съответното заглавие. Правим редакциите и избираме Запази.
  3. Ако ще правим нова страница – пак избираме Инструменти след това CMS.
  4. След това избираме – Добави нови.
  5. В полето Мета заглавие – пишем как искаме да се казва страницата (за нас, за контакти, и т.н)
  6. В полето Достъпен URL – отново името но задължително с латински букви или някакви цифри.
  7. Пишем текста който искаме и избираме запази.
  8. За да се появи тази нова страница във магазина трябва да отидем на Модули -CMS блок– конфигурирай
  9. В Леви блокове избираме редакция срещу Информация и слагаме отметка пред страницата, която искаме да се вижда в магазина (новосъздадената)
  10. Избираме – Запазване и сме готови.