Добавяне / Редактиране на категори

Вече сме в админ панела. В лявата част е менюто на админ панела.

Преди да започнем да вкарваме продукти, трябва да създадем съответните категории, подкатегории и поп-подкатегории - по Ваш избор.

  1. Избираме секцията “Каталог- категории”. За да създадем категория кликваме на надписа “добави нова подкатегория” (знака + в горната част на прозореца).
  2. В полето Наименование – пишем името на категорията, както искаме да се вижда в магазина ни – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОЛЕ
  3. При създаването на основни категории – родителската категория винаги е HOME или КАТЕГОРИИ.
  4. Задължително се слагат отметки в полето “Групи за достъп”
  5. Кликваме на бутона “Запази”
  1. Ако искаме да създадем подкатегория на някоя от създадените от нас категории – изпълняваме точка 3, но в категория кликваме на „Разгъване на всички” избираме не home, а името на категорията, коятовече сме създали и към която искаме да бъде подкатегорията.
  2. За да добавим снимка на подкатегорията - в полето главно изображение на катгорията кликваме на добавяне на файл и избираме подходяща снимка от компютъра. Ако вече има снимка или първо се изтрива съществуващата снимка, или направо избирате нова от компютъра по същия начин.